02/07/2020, 16:00 - 21:45 uur


Tweekarspelenweg 7, Bellingwolde, Groningen


Programma/beschrijving

Bekijk hier de -voorBoeren- flyer voor deze bijeenkomst.                    Interesse dan graag aanmelden: info@voorBoeren.nl

16:00 – 17:30uur

Gert Noordhoff

Gert Noordhoff maakt op dit moment de omschakeling van een gangbaar graanbedrijf (op klei) naar biologisch met meer verschillende gewassen in stroken. Hoe verloopt de omschakeling? Wat zijn voor- en nadelen? Wat betekent het voor de mechanisatie? Ook voor gangbare telers met een meer traditioneel bouwplan kunnen zijn ervaringen erg interessant zijn.

Hij neemt ook verwerking en vermarkting ter hand, vaak samen met anderen. Partners zijn onder andere Bax Bier, Hooghoudt, Bakker Wiebrand en Snackbar van de Toekomst. Daarnaast is Gert mede-oprichter van coöperatie Graanrepubliek. Binnen dit samenwerkingsverband werken boeren en verwerkers samen om de graanteelt in Groningen een nieuw perspectief te geven.

17:45 – 18:50uur

Soep en broodjes bij de Graanrepubliek in Bad Nieuweschans

19:00 – 20:30uur

Boelo ten Have

Stoppen met ploegen op zware klei; is dat mogelijk? Boelo ten Have experimenteert er al een aantal jaar mee op een klein areaal: hij bewerkt de grond daar helemaal niet. Met de eerste twee jaren een lagere opbrengst, daarna normaal tot hoger. Het bodemleven floreert. De belastbaarheid van de bodem neemt toe. Onder een stevige toplaag is de teeltlaag eronder prachtig van structuur geworden. Hij is enthousiast over de resultaten, maar er zitten ook haken en ogen aan: duist bijvoorbeeld. Om het bodemleven te stimuleren is hij kritisch op fungiciden en insecticiden. Zijn stelling: landbouw is geen natuur, maar het is wel even complex.

20:40 – 21:45uur

Proefboerderij Ebelsheerd

Een van de proefboerderijen van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), is proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta in het Oldambt.

We nemen een kijkje op verschillende proefvelden. Op het biologische deel van de boerderij worden wintertarwe, sperziebonen, pompoenen en doperwten geteeld. De proef met strokenteelt komt aan bod en het is leuk om naar de tarwerassenproef te kijken. In die laatste proef liggen rassen in herhaling met en zonder ziektebestrijding.

Genoeg om over te praten!

Corona

De regelgeving rond Corona maakt het mogelijk om deze bijeenkomst te organiseren. Een flink deel vindt plaats in de openlucht. En al lijkt de besmettingsdreiging op dit moment wat afgenomen, we zullen er wel alles aan doen om besmetting te voorkomen. We doen een dringend beroep op alle deelnemers om niet deel te nemen bij klachten. En om zich tijdens de bijeenkomsten en onderweg te houden aan de regels. Zoals die met betrekking tot de anderhalve-meter en hygiëne.