Links

Hier vind je een overzicht van interessante en relevante links.

Organisaties

ANOG vormt als collectief de schakel tussen de provincie en grondeigenaren voor het agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLb) in Oost-Groningen. ANOG bundelt alle contracten met grondeigenaren en sluit één contract met de provincie Groningen. Het werkgebied van ANOG is divers en bestaat uit de Veenkoloniën met zijn typerende wijkenstructuur, het Oldambt met zijn weidse graanvelden en Westerwolde met veel wisselende landschapselementen.

Collectief Midden Groningen Het Collectief Midden Groningen is opgericht door 4 agrarische natuurverenigingen (ANV’s): ANLS, Ons Belang, Vereniging Meervogel, Wierde & Dijk. Het werkgebied van het collectief bestrijkt dan ook de gebieden van deze 4 ANV’s: Groningen – Zoutkamp – Delfzijl – Hoogezand. Collectief Midden Groningen werkt met boeren die hart hebben voor mens en natuur. Wij dragen bij aan het waardevol produceren van voedsel waarbij wij een gezond rendement, hart voor boerenlandvogels, biodiversiteit en ook voor de waterkwaliteit verbinden.

Agrarische Natuur Drenthe  speelt als coöperatie een centrale rol in het vernieuwde stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).  Het collectief is namens de leden/deelnemers in het ANLb aanvrager en begunstigde voor de vergoedingen in het stelsel. Het werkgebied van Agrarische Natuur Drenthe omvat de hele provincie Drenthe.

SPNA, Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei.  SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek.

Projecten LTO Noord is een zelfstandig onderdeel van de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord en werkt op zakelijke basis aan projecten in de land- en tuinbouw. Wij werken met en voor boeren en tuinders aan een gezonde agrarische sector en een duurzame toekomst voor hun bedrijf.

Initiatieven

Rapporten

Tips?

Heb je een tip voor een link die ook hier vermeld zou moeten staan? Laat het ons weten.