18/01/2020, 10:00 - 15:00 uur


Tweekarspelenweg 7, Bellingwolde, Groningen


Programma/beschrijving

10:00 – 11:45 uur

Boer Gert Noordhoff in Bellingwolde over strokenteelt

Van een gangbaar graanbedrijf op klei naar biologisch met veel verschillende gewassen in stroken. Gert Noordhoff kan de verschillende bedrijfstypes goed vergelijken. Hoe maakte hij de overstap? Hoe zorgt hij voor een optimaal gezonde bodem? Ook voor gangbare telers met een meer traditioneel bouwplan kunnen zijn ervaringen erg interessant zijn. Hij neemt ook verwerking en vermarkting ter hand, vaak samen met anderen. Bax Bier, Zilte jenever, Bakker Wiebrand en Snackbar van de Toekomst.

Adres: Tweekarspelenweg 7, Bellingwolde


12:00 – 12:45 uur

Lunch in de graanrepubliek

Cooperatie waar bedrijven Groninger graanverwerken

Adres: Oude Zijl 1, Bad Nieuweschans


13:00 – 15:00 uur

Bezoek aan Boer Boelo ten Have in Drieborg over stoppen met ploegen

Stoppen met ploegen op zware klei; is dat mogelijk? Boelo ten Have experimenteert er al een aantal jaar mee op een klein areaal: hij bewerkt de grond daar helemaal niet. Met de eerste twee jaren een lagere opbrengst, daarna normaal tot hoger. De bodem krijgt een harde toplaag die de teeltlaag eronder beschermt, die werd prachtig van structuur. Hij is enthousiast over de resultaten, maar er zitten ook haken en ogen aan: duist bijvoorbeeld. Om het bodemleven te stimuleren is hij kritisch op fungiciden en insecticiden. Zijn stelling: landbouw is geen natuur, maar het is wel even complex.

Adres: Schanskerdijk 27, Drieborg

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.