17/01/2020, 10:00 - 15:00 uur


Weddermarke 2, Wedde, Groningen


Programma/beschrijving

10:00 – 11:45 uur

Veenkoloniale akkerbouwer Detmer Wage in Wedde over Bodemleven

Met zijn ict-achtergrond en ervaring met high-tech was Wage als akkerbouwer vooral gericht op precisielandbouw. Toch loste hij daarmee vragen over grote opbrengstverschillen niet op. Toen hij een lezing over debodembiologie achter plantengroei hoorde, ging er een lampje branden. Nu laat hij het bodemleven voor zich werken door het op allerlei manieren te stimuleren. Onder andere met een ander bemestingssysteem en minder gbm. Hij begon met enkele maatregelen, maar hij is ervan overtuigd dat het een systeemverandering vergt om een optimaal resultaat te krijgen.

Adres: Weddermarke 2, Wedde


12:00 – 12:45 uur

Lunch met soep en broodjes

Adres: Eetcafe de Leeuw, Hoofdweg 35, Wedde


13:15 – 15:00 uur

Bezoek aan Boer Peter Harry Mulder in Muntendam

Sinds een jaar of tien: steeds weer een stapjeom een duurzaam bedrijf te krijgen terwijl de bedrijfseconomische resultaten goed blijven of zelfs beter worden. Een gezonde bodem met weerbare gewassen in een omgeving waarin de akkernatuur kan floreren; dat is het doel van Mulder. Uiteindelijk bleken die stappen op te tellen tot wat nu wel natuurinclusieve landbouw heet. Sinds een jaar ook strokenteelt (27m) op 20 hectare. De bodem en bodemleven vragen veel aandacht. Hoe houd je deze bonte overgangsgrond gezond en goed bewerkbaar?

Adres: Tussenklappen westzijde 9, Muntendam

Aanmelden

Je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement.