Detmer Wage

Met zijn ict-achtergrond en ervaring met high-tech was Wage als akkerbouwer oorspronkelijk vooral gericht op de mogelijkheden van precisielandbouw. Toch kreeg hij ook daarmee bepaalde vragen niet beantwoord. Zo zocht hij verklaringen en oplossingen voor grote opbrengstverschillen die zich maar niet lieten bijsturen met de gangbare oplossingen. Toen kwam hij in aanraking met het verhaal van de bodembiologie achter plantengroei en er ging een lampje branden.

Nu laat hij het bodemleven voor zich werken. Dat doet hij door dat bodemleven op allerlei manieren te stimuleren. Bijvoorbeeld door het achterwege laten van kunstmest en alle chloor- of chloride-houdende meststoffen. Hij vult aan met bladmeststoffen waarin stikstof in aminozuren zit. En kalk in kleine doseringen.

Aanvankelijk waren het enkele losse maatregelen, nu is hij ervan overtuigd dat het een systeemverandering vergt om optimaal resultaat te krijgen. Je kunt goed beginnen met enkele maatregelen, zoals niet-kerende grondbewerking, maar resultaat krijg je echt als je het in samenhang doet. Is zijn overtuiging.

Behalve dat het makkelijker telen is, wil hij ook minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Omdat het “de spuigaten uitloopt, maar ook om voor te sorteren op het krimpende aanbod de komende tien jaar”.

Resultaten: structuur, waterhuishouding, weerbaarheid gewassen, ziektedruk, beschikbaarheid voedingsstoffen, minder gewasbeschermingsmiddelen

  • Minimale grondbewerking (o.a. NKG)
  • Groenbemestermengsel zonder brassica (lang laten staan)
  • Geen kunstmest meer
  • Ruige stalmest (deels), bladbemesting met aminozuren (N)
  • Kleine kalkgiften
  • Toevoeging aan drijfmest om ammoniak te verminderen
  • Mycorrhiza en bacteriën tegen rhizoctonia
  • Kritisch op welk type gewasbeschermingsmiddelen
  • Natuurlijke plaagbestrijding

Relevante links

Over de boerderij

Contactpersoon

Detmer Wage

Soort bedrijf

Akkerbouw

Plaats

Wedde

Regio

Groningen

Grond

170 ha, zand en dalgrond | 1/3 zetmeelaardappelen, 1/2 graan, 1/5 – 1/6 suikerbieten