Familie Kregel & familie Der Helm

2019 was een jaar vol verandering op H.K. Holsteins. Niet dat de jaren daarvoor nou zo rustig waren… In 2016 ontstond deze maatschap van zes mensen: twee ouderparen en twee zoons waarbij de ene zoon ook de schoonzoon is van het andere ouderpaar. Hoe vaak kom je dat tegen?

Het is door omstandigheden zo gekomen, maar het bevalt goed en heeft veel voordelen. De maten hebben een heldere taakverdeling. Er zijn twee locaties in Zuidschermer met dieren in verschillende leeftijdsgroepen: jongvee, drachtige vaarzen en melkkoeien. Elke verplaatsing was een verhuizing, maar sinds alle locaties een veterinaire eenheid vormen en de gezondheidsstatus (vrijstatus voor lepto, BVD en IBR) op alle locaties hetzelfde is, zijn ze van de verhuisrompslomp af. Wel moet je alert zijn op insleep via derden.

Ze maken eigen krachtvoer en konden zo de fosfaatuitstoot verlagen. In 2019 betrof het tarwe, direct van de akkerbouwer en in de eigen voorschuur ontsloten met natronloog. In 2020 is er gerst, direct van het land, aangekocht. Deze werd door middel van walsen beschikbaar krachtvoer van gemaakt.

Voortdurend bijleren via studiegroepen zorgt ervoor dat de maatschap steeds in ontwikkeling blijft.

In 2019 zijn de watermatrassen (waarmee ze als Koehotel zoveel aandacht trokken) vervangen door diepstrooiselboxen. De koeien staan makkelijker op uit strooisel. De gloednieuwe mestscheider en beddingmaster produceren eigen bacterievrij strooisel. De stal is in 2020 verlengd en vernieuwd naar een capaciteit voor 350 melkkoeien. Die ruimte gaan ze langzamerhand vullen. Er zijn zes melkrobots geïnstalleerd in het najaar van 2019. Het maakt de koeien rustiger en scheelt enorm veel tijd.

Een energieopwekkende mestvergister (sinds januari 2020), aangeschaft met POP-subsidie, maakt de boerderij klimaatneutraler.

Speerpunten:

 • Gericht op dierwelzijn en weerbaarheid
 • Klimaatneutrale boerderij
 • Maatschap met zes maten
 • Veterinaire eenheid
 • Vrijstatussen voor lepto, BVD en IBR
 • Eigen krachtvoer (volledig VLOG rantsoen)
 • Monomestvergister (sinds jan 2020)
 • Mestscheider en Beddingmaster
 • Proefstalstatus voor emissie arme vloer
 • Stalautomatisering: zes Automaat A5 robots (sinds najaar 2019)
 • Time for Cows (T4C) managementsysteem
 • Automatische voeraanschuiver
 • Beweiden volgens nieuw Nederlands weiden
 • Fokkerij met gebruik van genotypering 

Over de boerderij

Contactpersoon

H.K. Holsteins

Soort bedrijf

Veeteelt

Plaats

Zuid-Schermer

Regio

Noord-Holland

Grond

173 hectare, gangbaar | 320 melkkoeien en 180 jongvee | 10250 kg/mk