Jan Reinier de Jong

Door de Corona-crisis kunnen we geen bedrijfsbezoeken organiseren. We bereiden ze wel voor! Zodra het weer kan, maken we data bekend. Ook een bezoek aan de familie De Jong staat dan op het programma.

Dat het bedrijf van Jan Reinier en José de Jong een ‘broedplaats’ was van stichting Veldleeuwerik (inmiddels opgehouden te bestaan) zegt veel: duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Maar er is meer.

Om te beginnen circa tien hectare agrarisch natuurbeheer in de vorm van akkerranden en akkervogelvoervelden. Dat waren als gevolg van de droogte zijn financieel meest interessante teelt, zoals De Jong zelf zegt. Hij is bestuurslid van coöperatie Agrarische Natuur Drenthe. Insecten worden al een aantal jaar geteld door de Vlinderstichting, dankzij een samenerking met BASF.

Sinds kort is de boerderij opgenomen in het internationale Farm network van BASF. In dat verband gaat De Jong meedoen aan een proef met het EasyConnect System voor de spuitmachine, waarmee het mogelijk is om de spuitmachine emissieloos bij te vullen. Geen gedoe meer met handschoenen, maatbekers en voorzichtig overgieten. Ook gaat hij een toevoeging gebruiken bij de drijfmest waardoor de stikstof langer beschikbaar blijft voor het gewas.

Nog een aandachtsgebied: precisielandbouw. De Jong had de eerste af-trekker GPS aangestuurde spuitmachine in Europa; een aangepaste CHD spuitmachine, aangestuurd door GPS. Geen spuitcomputer meer op de trekker. Hij werkt met OptRx gewassensoren (Ag-Leader) waarmee hij ervaring opdeed met plaatsspecifiek doseren van fungicide in de aardappels.

Met twee collega’s begon hij project MaxSus (Maximum Sustainable). Doel is de gewasgroei pleksgewijs bij te kunnen sturen zodat ook op de plekken die altijd een lagere opbrengst geven, de opbrengst hoger wordt. Een elektrische bodemscanner geeft bodemkaarten. Hij heeft ervaring met verschillende systemen.

De Jong wilde middels energieopslag duurzame zonne-energie produceren zonder subsidie. Hij wekt zoveel stroom op met zonnepanelen dat opslag misschien interessant werd. Hij heeft innovatieve lithiumion-batterijen op het erf staan. Energie opslaan en pas leveren als de prijs is gestegen: dat kan lucratief zijn. Omdat het bedrijf in de winter veel stroom gebruikt (bewaarschuur), maar in de zomer veel minder, werd het financieel aantrekkelijk om een innovatieve elektrische beregeningsinstallatie met een ondergronds leidingsysteem aan te leggen.

Wat is de visie op duurzame akkerbouw en biodiversiteit van een boer die zoveel aan duurzaamheid doet? De Jong: “De landbouw is in principe duurzaam. Wij hebben altijd al aandacht voor de bodem. Daar moet je goed en bewust mee omgaan. Herstel is mogelijk. We hebben aandacht voor biodiversiteit onder én boven de grond. We zijn al jaren bezig met het voeden van de bodem; eerst met compost en NKG, nu met onder andere natuurgras. Men vindt dat het moet gaan om reductie van stikstof, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar het is een totaalplaatje; niet het één of het ander. Volhoudbaar vind ik een goede term.”

Maatregelen:

  • Agrarisch natuurbeheer met monitoring insecten
  • Deelname aan internationaal Farm network van BASF
  • EasyConnect systeem spuitmachine voor emissieloos vullen
  • Precisielandbouw: diverse technieken en project MaxSus
  • Toevoeging aan drijfmest voor beschikbaar blijven van stikstof
  • Zonne-energie en opslag in lithiumionbatterijen / smartgrid met ventilatie aardappelbewaring
  • Elektrische beregeningsinstallatie met ondergronds leidingsysteem

Over de boerderij

Contactpersoon

Jan Reinier de Jong

Soort bedrijf

Akkerbouw

Plaats

Odoorn (Drenthe)

Regio

Drenthe

Grond

100 ha zandgrond | zetmeelaardappelen, pootaardappelen, brouwgerst, suikerbieten