Marjan en Erik van der Velde

Toen we Erik vroegen om een -voorBoeren- bijeenkomst op zijn bedrijf te organiseren omdat een collega melkveehouder graag bij Erik komt kijken om te leren van zijn ervaring met kruidenrijk grasland, moet hij hard lachen. Want ervaring heeft hij inmiddels wel! Het is een vallen en opstaan geweest de afgelopen jaren: droogte, natte periodes en een gigantische muizenplaag. Maar toch is hij ontzettend blij met de keuze voor kruidenrijk grasland. En de -voorBoeren- bijeenkomst ziet hij zeker zitten want ‘het is goed dat boeren over dit onderwerp van elkaar gaan leren’.  Ook wij blijven experimenteren, verbeteren en bijleren.

De Poppemaheerd is nu drie jaar biologisch. De verandering begon 8 jaar geleden via een cursus in het kader van Pure Graze. Dan ga je veel meer richten op de weidegang, stopten we al met kunstmest en was de stap naar biologisch niet groot meer.

Erik en Marjan zijn overtuigd dat kruidenrijk grasland gezonder is voor de koeien. Het klinkt gewoon logisch dat een eentonig menu veel voedingsstoffen mist. Uit bemonstering van het maaisel blijkt dan ook dat er meer mineralen in zitten. Erik en Marjan willen hier verder induiken in de toekomst met uitgebreidere monsters. Sommige monsters waren drie keer zo rijk aan mineralen en dat terwijl wij begonnen vanaf land dat vroeger voor akkerbouw gebruikt is. Daar is van bekend dat het veel minder rijk is dan oud grasland. Dankzij de soortenrijkdom komt er weer leven in die grond.

De afgelopen jaren hebben voor veel uitdagingen gezorgd: drie droge jaren, slagregens, muizen. Maar we staan achter deze bedrijfsvoering. Het kruidenrijke grasland hielp ons door de droogte heen want dat deel leverde in de droge periode twee keer zoveel op als het oude grasland. De koeien zijn dol op het kruidenrijke mengsel en de resultaten met het melken zijn goed. Het grasland ziet er nu – na de muizen – weer mooi uit, dus nu ontvang ik graag andere boeren om onze ervaringen mee te delen.

Speerpunten:

  • Kruidenrijk grasland
  • Bemonstering van maaisel op inhoudsstoffen
  • oog voor biodiversiteit

https://www.biojournaal.nl/article/9236912/met-kruidenrijk-grasland-is-nog-veel-meer-mogelijk

Over de boerderij

Contactpersoon

Marjan en Erik van der Velde | De Poppemaheerd

Soort bedrijf

Veeteelt

Plaats

Niehove

Regio

Groningen

Grond

85 hectare, biologisch | 120 koeien, 7500 kg gem met 4,20 vet en 3,50 eiwit