Nicoline en Ted Vaalburg

Ted en Nicoline wassen en verpakken hun knolselderij jaarrond op het eigen bedrijf voor de versmarkt (retail en groothandels). Ze hebben duidelijk een passie voor de knolselderij. Ze weten dan ook veel te vertellen over de bijzondere voedingswaarden en op welke manieren hij te bereiden is.

Vermarkting kost veel aandacht. Overproductie ligt op de loer in deze markt. Veel knollen gaan naar het buitenland, vooral Oost-Europa.

Ted en Nicoline streven naar een uniek product zonder residu. Biologisch is dit gegarandeerd, maar dit vraagt veel arbeid. Er zijn jaarrond zestien medewerkers.

Gangbaar gebruiken ze zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen. In plaats van kunstmest gebruiken ze liever digestaat. Het streven is om de natuurlijke processen in de bodem optimaal de kans te geven de gewassen weerbaar te houden/maken.

Uitdagingen waar ze tegenaan liepen:

 • Verdichting van de grond (plassen op het land)
 • Problemen bewaarbaarheid product
 • Inwisselbaarheid product
 • Residu loos telen
 • Beperking gebruik mest / kunstmest
 • Beperking inzet gbm
 • Onwetendheid consument

Aanpassingen op het bedrijf:

 • Vast rijpaden systeem (3.12m)
 • Inzet organische meststoffen (mest, digestaat, compost)
 • Vermindering gebruik van gbm
 • Deels omschakeling naar biologisch
 • Bloemenranden en voedselakkers
 • Open dagen en social media

Hedendaagse uitdagingen:

 • Kennis vergaren en toepassen van verduurzaming
 • De natuur maximaal in zijn kracht zetten, (toepassen natuurlijke middelen)
 • Verbetering vermarkting
 • Verbeteren van rendement

Huidige vermarkting:

 • Gangbaar geteelde knolselderij voor versmarkt via handelsbedrijf
 • Biologisch geteelde, gewassen en verpakte knolselderij via eigen verkoop
 • Pootaardappelen via cooperatie
 • Pompoen op contract

Over de boerderij

Contactpersoon

Ted en Nicoline Vaalburg | Vaalburg VOF

Soort bedrijf

Akkerbouw

Plaats

Zuidschermer

Regio

Noord-Holland

Grond

230ha (eigendom, pacht, ruil en huur), zware klei (70% afslibbaar), ruim 4m onder zeeniveau | Knolselderij (100ha), pootaardappelen (70ha) en pompoenen, grasklaver en graszaad | deels gangbaar, deels biologisch (ca 40%)