Tjerk Hof

“Ik ben van 130 naar 140 koeien aan het groeien, om de ammoniakrechten van mijn bedrijf zeker te stellen ”, zegt Tjerk Hof. “Ik doe dat omdat ik onze overheid niet vertrouw: er is weer een risico dat er een nieuwe ammoniakreferentie komt. En daarvoor heb je een goede peildatum nodig. Maar ondertussen neem ik op mijn bedrijf zoveel mogelijk maatregelen om de stikstofuitstoot flink te reduceren, want we hebben als boer een maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Ik vind het heel belangrijk, en leuk, dat mijn koeien ouder worden dan gemiddeld. Ik heb een paar lievelingetjes rondlopen die oud mogen worden en regelmatig geef ik een koe een tweede kans na een jaar minder melk. Mijn koeien komen veel buiten, in mei ook dag en nacht, en ik probeer zoveel mogelijk eigen ruwvoer te verbouwen.

Om de leeftijd van mijn koeien te verhogen, werk ik aan mijn bodem. De gezondheid van de bodem zie je terug in de gezondheid van de koe. Het aanbieden van een zo constant mogelijke kwaliteit weidegras is een uitdaging.

Kijk naar kunstmest. Wordt heerlijk snel door het gras opgenomen, dat groeit goed, maar als de koe gras eet waar onlangs kunstmest op is gestrooid, is de stikstof nog niet omgezet in de juiste aminozuren en is het ongezond voor de koe. Beetje als suiker in de thee: lost direct op, maar gezond is het niet. De klauw- en uierproblemen nemen daardoor toe. Dat kan je rechttrekken met mais, maar liever voer je de koe gewoon direct gezond van een gezonde bodem. De balans tussen bodem en dier vind ik belangrijk en daar is nog enorm veel te leren en verbeteren.

Voor de gezondheid van mijn koeien gebruik ik dus minder kunstmest en wil ik starten met kruidenrijk grasland, maar hoe dat moet is nog ingewikkeld. Mijn bodem is nu te rijk voor kruidenrijk grasland. Ik wil – in samenwerking met een lokale akkerbouwer – op mijn grasland éénmalig aardappelen verbouwen om de N in de bodem af te bouwen (helaas bouw je daarmee ook de C af) en daarna kruidenrijk grasland inzaaien. Vier jaar lang heb je prachtig kruidenrijk grasland, dan 4 jaar waarin de kruiden verdwijnen en gras en klaver overblijven en dan is het weer tijd voor 1 jaar aardappelen en opnieuw starten.

Met diezelfde akkerbouwer ga ik een vaste samenwerking aan. Daar hebben we beiden voordeel aan. Hij een minder intensief bouwplan en samen kunnen we de kringloop sluiten.

We hebben als boeren een verantwoordelijkheid, en ik wil daar het liefst samen met anderen aan werken.

Vergoed boeren ook voor houtwallen en aanplant op het erf! Een hectare vergoeding voor groen die gelijk staat aan melkinkomsten. Mijn erfbeplanting zorgt voor biodiversiteit en filtert veel uitstoot uit de stal, maar hier moet ik op toeleggen, terwijl als ik het grasland zou maken zou ik er mestrechten en hectaretoeslag voor krijgen. Omgekeerde wereld!

Als boer wil ik vooral mijn vrijheid weer terug en die krijg ik als LNV een stip op de horizon durft te zetten, zodat ik daar op mijn eigen manier naar toe kan werken. Dan ga ik, wanneer duurzaam melkveehouden beloond wordt, weer terug naar 100 koeien.

Speerpunten:

  • Gezonde bodem = gezonde koeien
  • Kruidenrijk grasland
  • Meten = weten
  • Samenwerking met akkerbouwer

Over de boerderij

Contactpersoon

Tjerk Hof

Soort bedrijf

Veeteelt

Plaats

Oldeberkoop

Regio

Friesland

Grond

76 ha, waarvan 50 huiskavel en 12 ha natuurland | 140 koeien; 8800 liter/jaar; gemiddelde leeftijd 5,2; vertrekleeftijd 7,4