Wilco en Gijsbert Brouwer de Koning

Wilco en Gijsbert Brouwer de Koning werken op twee locaties. Bij Gijsbert staan de kalveren tot 2 jaar oud en de droge koeien. Bij Wilco staan de melkkoeien, de drachtige koeien en de pasgeboren kalveren. Zij zijn de derde generatie boeren. Hun land beslaat 126 hectare, waarvan 80 hectare grasland, 12 hectare voor het verbouwen van mais, 16 ha eigen natuurgebied, 18 hectare beheersland van Landschap Noord-Holland. Op de 12 ha maisland met omliggende graslanden worden verschillende maatregelen genomen voor weidevogels. Veel andere percelen zijn daarvoor niet geschikt door bijvoorbeeld bomen of bos eromheen.

Via crowdfunding schaften ze een plasdras-pomp (op zonnepanelen) aan die de omstandigheden voor weidevogels verbetert. Je creëert dan een tijdelijk moeras waar vooral jonge vogels makkelijker aan voedsel kunnen komen. Binnen een uur nadat de pomp ging draaien, maakten tureluurs al dankbaar gebruik van de natte plek. Ook de aanleg van een bloemen/kruidenstrook langs het maisperceel gebeurde met hulp van crowdfunding. De strook (tussen 450 en 1750m2) is goed voor de biodiversiteit, insecten, vogels en natuurlijk ook voor alle voorbijgangers.

Verschillende vrijwilligers monitoren de resultaten, markeren de nesten enz. Om broedsucces te vergroten worden diverse werkzaamheden zoals maaien, vrezen en zaaien, uitgesteld uitgevoerd. 

Contact met en informatie voor burgers is een speerpunt op dit bedrijf.

Consumenten kunnen incidenteel – als er een dier is geslacht – vleespakketten afnemen. Dat gebeurde onlangs met een tweejarige stier, maar ook oude melkkoeien die uit het natuurgebied komen kunnen in de pakketten.  

Op 5 december 2019 is 16,5 ha natuurgebied aangekocht van de provincie Noord-Holland. Deze gronden waren door de provincie van productief grasland omgezet naar natuurgrond, namelijk vochtig weidevogelgrasland, beheerd voor weidevogels. De beste manier om dit te beheren is om vaste mest te rijden, later te maaien en het te beweiden met koeien en schapen.

Wilco is als bestuurder van LTO Melkveehouderij nauw betrokken geweest bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat is een plan van veel verschillende organisaties en sectoren om natuurverlies in Nederland om te buigen naar natuurherstel. Het doel: De natuur sterker en het boerenbedrijf veerkrachtiger maken. Het plan beschrijft de relatie tussen de inzet van de boer en het verbeteren van de biodiversiteit. De term ‘natuurinclusief’ wordt hiervoor ook wel gebruikt. Wilco kan dan ook veel vertellen over de biodiversiteitsmonitor die  nodig is bij de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel.

Kruidenrijk gras past hier helemaal bij. Het is echter niet simpel om een goede kruidenrijke weide te creëren. Op verschillende manieren verzamelen Wilco en Gijsbert (praktijk)kennis hierover. Het helpt ook dat ze zijn aangesloten bij Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken.

De broers zien de veranderende vragen uit de maatschappij en sorteren erop voor. Ze schuwen vernieuwingen niet, zolang er een goede balans blijft met de bedrijfsvoering.

Speerpunten:

  • Natuurinclusief werken
  • Balans bedrijfsvoering – biodiversiteitsherstel
  • Aandacht voor de relatie maatschappij – landbouw
  • Communicatie met burgers (bedrijfsbezoeken, crowdfunding)
  • Zorg voor weidevogels door: plasdras, uitgestelde bewerkingen, nestbescherming en monitoring
  • Natuurbeheer
  • Kruidenrijk grasland

https://www.boerderijtercoulster.nl/

Over de boerderij

Contactpersoon

Boerderij Ter Coulster/VOF Brouwer de Koning | Wilco en Gijsbert Brouwer de Koning

Soort bedrijf

Veeteelt

Plaats

Heiloo

Regio

Noord-Holland

Grond

175 melkkoeien en 90 jongvee op 126 hectare (80 ha grasland, 12 ha mais en 16 ha eigen natuurgebieden en 18 ha beheersland van Landschap Noord-Holland)