Bodem

De bodem is de basis, zowel van een boerenbedrijf als voor biodiversiteit en natuur. Voor ons als boeren zijn bodemleven, bodemstructuur en beschikbaarheid van voedingsstoffen van levensbelang.

Bodemleven

Iedereen kent wormen of wurmen. Boeren weten dat daarnaast ook nog aaltjes, schimmels en  bacteriën in de bodem leven. De aandacht is de laatste decennia vooral naar schadelijke bodemorganismen gegaan. Dat is jammer, want eigenlijk wordt een organisme pas schadelijk in bepaalde omstandigheden. Als ze een plaag vormen.


De enorme verscheidenheid aan leven in de bodem vormt een ecosysteem samen met de planten en bovengrondse organismen. In een ecosysteem hangt alles met alles samen. Alles is van elkaar afhankelijk.

 

Organische stof (dode planten- en dierenresten) voedt het bodemleven voortdurend. Ook plantenwortels leveren voedsel aan de bodem: de koolstofverbindingen (suikers) die de planten met fotosynthese maken. En andersom maakt het bodemleven benodigde mineralen en voedingsstoffen beschikbaar voor de planten. Het zorgt er ook voor dat lucht en water in de bodem aanwezig blijft. Zo maken schimmeldraden (mycorrhiza) glomaline aan; een kleverig stofje dat holtes in de grond steviger maakt. Het zorgt voor behoud van de structuur in de bodem.

 

Natuurinclusieve boeren willen dat systeem op hun akkers en velden herstellen zodat hun gewassen weerbaarder en gezonder worden.

De bodem is de basis

Overzicht van interessante en relevante links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *