Kringlooplandbouw

Wat versta je eronder? Op welke schaal? Een verkenning van het onderwerp die wellicht inspiratie oplevert en die naar andere thema’s leidt.