Strokenteelt

Percelen opdelen in smalle of brede stroken en daarop je gewassen telen. Maakt dat niet een puzzel van je bouwplan? Welke problemen kom je tegen? Onderzoekers en telers lijken het eens dat het voordelen biedt. Welke voordelen zijn dat?

Voor- en nadelen strokenteelt

Er zijn steeds meer akkerbouwers die experimenteren met strokenteelt. Ook op proefboerderijen lopen diverse onderzoeken. Verregaande mechanisatie, precisielandbouw en vernieuwde landbouwkundige inzichten maken strokenteelt voor veel boeren interessant.

Heel kort wat voors en tegens op een rijtje:

  • Zonder gps is het niet goed te doen.
  • Strokenteelt op ver weg liggende kavels is meestal niet handig: te veel wegkilometers.
  • Op rechte percelen is het makkelijker dan op onregelmatig gevormde. Maar waar een wil is is een weg!
  • Stroken variëren in breedte van 3 tot 30 meter. Sommige voordelen van strokenteelt krijg je meer bij de smallere stroken.
  • Het bouwplan vraagt grondig aandacht. Met speciale aandacht voor kopakkers.
  • De weerbaarheid van gewassen neemt toe. De grotere variatie zorgt voor betere omstandigheden voor natuurlijke ziektebestrijders en voor slechtere omstandigheden voor pathogenen. Kortom: ziektedruk neemt over het algemeen af.
  • Minder gewasbescherming nodig.
  • De positieve effecten worden groter met akkerranden/bloemenranden ertussen. (Grotere variatie.)
  • Een proef in China met 1,5m-stroken geven een meeropbrengst van 25-30%.
  • De aantallen insecten (ook vlinders en bijen) en akkervogels nemen al snel toe. Oók bij brede stroken. In een proef in Zeeland verdubbelde het aantal broedparen akkervogels al tijdens het eerste jaar strokenteelt.

Overzicht van interessante en relevante links