Neem deel aan de whatapps-groep Akkerbouw en vollegrondgroenteteelt

Nu kan het niet live vanwege Corona. Maar we kunnen wel informatie, vragen en ervaringen uitwisselen via een gezamenlijke app. Een flinke groep boeren heeft al heel goede ervaringen met zo’n app-groep! De onderwerpen wisselen elkaar in snel tempo af. Sommigen vinden elkaar op een onderwerp en diepen het samen uit. Vragen worden snel beantwoord door collega’s. Artikelen worden gedeeld. Waarom zou je het wiel uitvinden als een collega dat al deed?
We stellen nu een nieuwe groep samen van akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers die al meededen of interesse toonden in -voorBoeren-.
Dus meld je aan voor deze nieuwe appgroep!

Stuur een appje aan 06 29428084.