Verslag door akkerbouwer Gert van Noordhoff

Regen, klei, koffie en goede gesprekken! Zaterdag, 8 januari hadden we een excursiegroep op bezoek in het kader van het initiatie -voorBoeren-. Ze kwamen bij ons kijken hoe we strokenteelt toepassen en wat onze ervaringen en ideeën er over zijn. Erg leuk om met elkaar in gesprek te gaan.

Want er gebeuren steeds meer mooie dingen binnen de landbouw! Bij zowel biologische als ‘gangbare’ boeren. Bij akkerbouwers en veehouders. Op zand en klei. Van natuurlijke plaagbestrijding tot niet-kerende grondbewerking, van het inzetten van mycorizza-schimmels voor een meer weerbare bodem tot het toepassen van plantaardige bemesting om de CO2-voetstap te verkleinen: innovatie met als doel de voedselproductie duurzamer en toekomstgerichter te maken.

Dus laten we elkaar inspireren. Als nu consument en retail nog een beetje meewerken -en de teler ook een beetje meer marge gunnen- dan ontstaat er ook meer ruimte in de bedrijfsvoering om te verduurzamen. 😉👍

foto: Tilly Hooikammer

2 reacties

  1. Beste boeren,
    Hoe je ook kiest te gaan: op de oude voet verder, of toch richting het biologische gaan, er komt hoe dan ook veel op u af.
    Ons respect en zeker onze complimenten voor hen die voor het biologische kiezen. Uw producten zullen de onze worden.

Reacties zijn gesloten.